Uşağınız varsa bu kitabı mütləq oxuyun!

Ənənəvi məktəb sistemimizin inkişaf etdirilməsinin lazım olduğunu hamımız bilirik. Həm dövlət, həm də özəl məktəblər mənasında ciddi bir ehtiyac söz mövzusu. Lakin necə?
Daha çox ev tapşırığı ilə mi?
Daha xüsusiyyətli müəllimlərlə mi?
Daha uzun məktəb saatları ya da günlərlə mi?
Daha çox test? Yaxşı ya yeni fondlar tapma?
Xeyr, xeyr, xeyr ... Montessori dəliliyi, pilləli olaraq artan addımlar atan siyasətçilərin və idarəçilərin nəyə görə səhv istiqamətdə irəliləməyə davam etdiklərini açıqlayır. Bütün sistem ən başından etibarən müzakirəyə yatırılmalıdır. Bu Kitab ailələrdən bir Montessori məktəbində yalnız 30 dəqiqəlik bir müşahidə etmələrini istəyir. Təhsilin necə olması lazım olduğuna dair düşüncələriniz tamami ilə dəyişəcək. Montessori Dəliliyi bir ailənin kiçik uşaqlarıyla yaşamını qərar vermə, kəşf və kef alma səfərini izah edir.

Əgər kiçik bir uşağınız varsa, bu kitabı mütləq oxumalısınız!


Montessori education

Montessori education is an educational approach developed by Italian physician and educator Maria Montessori and characterized by an emphasis on independence, freedom within limits, and respect for a child’s natural psychological, physical, and social development. Although a range of practices exists under the name "Montessori", the Association Montessori Internationale (AMI) and the American Montessori Society (AMS) cite these elements as essential: Mixed age classrooms, with classrooms for children ages 2½ or 3 to 6 years old by far the most common Student choice of activity from within a prescribed range of options Uninterrupted blocks of work time, ideally three hours A constructivist or "discovery" model, where students learn concepts from working with materials, rather than by direct instruction Specialized educational materials developed by Montessori and her collaborators Freedom of movement within the classroom A trained Montessori teacher In addition, many Montessori schools design their programs with reference to Montessori's model of human development from her published works, and use pedagogy, lessons, and materials introduced in teacher training derived from courses presented by Montessori during her lifetime

comments powered by Disqus