Vivo-Book
Mensur Həllac və Sərrac Tusi
Mensur Həllac və Sərrac Tusi
Din
23 dekabr 2017
Təqdim olunan kitabda X əsrin iki görkəmli sufi mütəfəkkirinin – Mənsur Həllacın «Kitab ət-Təvasin» əsərinin və Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» traktatından hissələrin tərcüməsi verilmişdir. Eyni zaman
0
Oruc - İlahi ziyafət
Oruc - İlahi ziyafət
Din
13 oktyabr 2017
2
Namazın sözləri
Namazın sözləri
Din
13 oktyabr 2017
2
Gunahin acisi
Gunahin acisi
Din
13 oktyabr 2017
7
Essad Bey - Allahu Akbar
Essad Bey - Allahu Akbar
Din
13 oktyabr 2017
0