Vivo-Book

Kitab bölməsi

Ezize Ceferzade - Bəla
Ezize Ceferzade - Bəla
Azərbaycan Ədəbiyyatı
16 yanvar 2018
“Bəla” – roman Səfəvilər dövlətinin tarixinin bir mərhələsindən – Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyətə gətirilməsi və bu dövrdə baş verən hadisələrdən bəhs edir. Əsərdə I Təhmasibin böyük oğlu olan
10
Tülkü ilə canavar
Tülkü ilə canavar
Azərbaycan Ədəbiyyatı
16 yanvar 2018
Ayı, canavar və tülkü bütün yayı mehriban və yaxın dostlar kimi yaşadılar. Lakin qış gələndə hər yeri qalın qar örtdü və aclıq başlandı. Ayı çürük ağacların dalınca getdi. Bu vaxt tülkü canavara
6
Kəlilə və Dimnə
Kəlilə və Dimnə
Azərbaycan Ədəbiyyatı
23 dekabr 2017
Kəlilə və Dimnə — e.ə. I əsrdə yaşadığı düşünülən Bəydəba tərəfindən qələmə alınmış təmsil tərzində hekayələrdən ibarət olan kitab. Bəydəbanın yaşadığı zaman haqqında bir çox mübahisələr olsa da,
0
Müşfiq Xan - Tənha canavar
Müşfiq Xan - Tənha canavar
Azərbaycan Ədəbiyyatı / Dedektiv
19 dekabr 2017
Gərgin süjet xətti, cəmiyyətdəki xaotik problemlər, məmur səhlənkarlığı, uşaq evlərindəki özbaşınalıqlar, narkotik ticarəti və insan alveri, xarici XXO-nın Azərbaycana göndərilən casusları, ölkədə
8
Müşfiq Xan - Sonuncu hədiyyə
Müşfiq Xan - Sonuncu hədiyyə
Azərbaycan Ədəbiyyatı / Dedektiv
19 dekabr 2017
Romanda hadisələr bir-birini sevən iki gəncin qəfildən yoxa çıxması ilə başlayır. Qızın yandırılmış meyitinin tapılması cinayətin dəhşətli qətl hadisəsi olduğunu ortaya çıxarır. Qatilin
7
Molla Nəsrəddin lətifələri
Molla Nəsrəddin lətifələri
Azərbaycan Ədəbiyyatı
19 dekabr 2017
Molla Nəsrəddin (tam adı: Xoca Nəsrəddin, Əfəndi, Əpəndi; 1208-1284) — xalq müdriki olmuşdur. Sufi kimi tanınmışdır. İdentifikasiyasına (eyniləşdirməyə) görə avropalı və rus tədqiqatçıları onun
3
Manaf Süleymanov - Eşitdiklərim,gördüklərim,oxuduqlarım
Manaf Süleymanov -
Azərbaycan Ədəbiyyatı
19 dekabr 2017
Azərbaycan Sovet yazıçısı M. Süleymanovun «Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim» kitabı Bakının qədim keçmişindən, inqilab dövründə «neft səltənətində» baş verən hadisələrdən, Bakının keşməkeşli
0
İsa Muğanna - İdeal
İsa Muğanna - İdeal
Azərbaycan Ədəbiyyatı
19 dekabr 2017
Təqdim olunan, yenidən işlənmiş şəkli ilə yaxın və uzaq keçmişimizdən tarixi hadisələrin, alim və filosoflarımızın vətənpərvərlik çarpışmalarının əks etdirildiyi “İdeal” əsərində yazıçı Azərbaycan
0
Azər Turan - Əli bəy Hüseynzadə
Azər Turan - Əli bəy Hüseynzadə
Azərbaycan Ədəbiyyatı
19 dekabr 2017
Əli bəy Hüseynzadə (Əli Hüseyn Turan) (24 fevral 1864 —17 mart 1940) — Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri.
0
Elişir Nəvai - Seçilmiş əsərləri
Elişir Nəvai - Seçilmiş əsərləri
Azərbaycan Ədəbiyyatı
3 dekabr 2017
Əlişir Nəvai 9 fevral 1441-ci ildə Herat şəhərində anadan olmuşdur. Atası Siyasetddin Kiçkinə Bahadır Teymuroğullarına mənsub aristokrat ailənin başçısı idi və Xorasan əmiri Əbül Qasım Baburun
0
Rövşən Yerfi - Residivist
Rövşən Yerfi - Residivist
Azərbaycan Ədəbiyyatı
1 dekabr 2017
1988-ci ildən Azərbaycan qəzetlərində məqalələri çap olunub. Mətbuatda ilk hekayəsi 1989-cu ildə dərc olunub. Həmin il Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun keçirdiyi "Debüt-89" respublika ədəbi yaradıcılıq
0
İbrahim bəy Musabəyov - Neft və milyonlar səltənətində
İbrahim bəy Musabəyov - Neft və
Azərbaycan Ədəbiyyatı
1 dekabr 2017
Bakı şəhərinin yaxınlığında yaşayan yoxsul bir dul qadın (Y. S. Orlitskaya) başqalarının yanında qulluqçuluq etməklə ailəsini güclə dolandırır. Ana məktəb yaşına çatmış oğlunu mədrəsəyə qoyur. Lakin
1
Fikrət Qoca - Dayanacaqda görüş
Fikrət Qoca - Dayanacaqda görüş
Azərbaycan Ədəbiyyatı
1 dekabr 2017
Fikrət Qocanın yaradıcılığındakı dayanacaqların sayı bəlli olmasa da, ömür qatarı 75-ci dayanacağa gəlib çatdı. Bu əlamətdar hadisə Dövlət Filarmoniyasında qeyd olundu. Çünki Fikrət Qocanın poeziyası
0
Fedai - Bəxtiyarnamə
Fedai - Bəxtiyarnamə
Azərbaycan Ədəbiyyatı
1 dekabr 2017
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Bəxtiyarnamə” poeması ilə tanınan istedadlı şair Fədai ənənəvi mövzulu bu əsəri yaradarkən qədim dastana yeni münasibət bəsləmiş, onu öz zövqünə, ruhuna uyğun şəkildə
1
Əsli və Kərəm
Əsli və Kərəm
Azərbaycan Ədəbiyyatı
1 dekabr 2017
Əsli və Kərəm — Azərbaycan məhəbbət dastanları arasında orijinallığı və qeyri-adi sonluğu ilə seçilən "Əsli və Kərəm" dastanı da əsasən məzmun və mahiyyət etibarilə yad təsirə məruz qalmış
0
1 2 3 İrəli